Ankraj

Ön germeli ankrajlar genellikle iksa sistemlerini etkileyen yanal kuvvetlere karşı taşıyıcı eleman olarak kullanılır. Ankrajlar iksa sistemlerinin düşey elemanlarını, kazık veya perde, yanal itkilere karşı desteklemek sureti ile derin kazıların yapılabilmesini mümkün kılarlar.

Öngermeli Ankraj

Zemine yatay ve düşey eksende belirli aralıklarla, yataya yakın bir açıda yapılan ufak çaplı delgi sonrası, zemine kök bölgesinde grout ile sabitlenen çelik tendonlara verilen öngerme ile yatay destekler sağlanır. Çoğu zaman beton perde veya kazıklarla beraber kullanılırlar.
Zemin çivisi gibi uygulanan ancak öngermeli olan ankrajlar, kayma düzleminin belirgin, düzlemsel ve blok yapıda olduğu kaya, kayamsı zeminlerin şev stabilizasyonunda daha tercih edilmelidir. Aktif bir deskek sistemi olduğu için yük mertebemeleri yüksek olur.

Bir çubuklu ankraj

Burgularla (auger) matkap ya da tabanca, gerekirse kaplama borusu da kullanılarak, zeminin delinmesi, deliğinin içine çelik çubukların yerleştirilmesi ve çubuk çevresindeki boşluğun enjeksiyonla doldurulması ile oluşturulur. Enjeksiyon, aktif bölge dışındaki uzunluğa uygulanır. Ankraj çubukları, yüz kaplamasına tespit edilir. Bazı durumlarda, çubuğa ön gerilme verilir. Ankraj çubukları çekme kuvvetine uğrarken, bu; ankraj çubuğu çevresindeki sürtünmelerle karşılanır.

Kazıklı Öngermeli Ankraj

Düşey olarak yapılan kazılara ankrajla iksa desteği sağlanarak yatay ve düşey deformasyon toleranslarınını az olduğu ve derin kazı uygulamalarında, zayıf zeminlerde bile uygulanabilen karma bir sistemdir.

Mini Kazıklı Öngermeli Ankraj

Kazıklı öngermeli ankraj sistemindeki kazıkların yerine mini kazık kullanıldığı karma bir sistemdir.

Ankastre Kazık - Mini Kazık

Kazıklı veya mini kazıklı öngermeli ankraj sistemlerindeki iksa görevini büyük ölçüde üstlenen ankrajların kullanılmadığı uygulamadır. Yatay desteğini tamamen kazıkların ankastre (gömülü) kısımlarındaki zemin reaksiyonundan alan bu tip sistemlerde, 6-8 m'ye kadar olan hafriyat derinliklerinde kalıcı ve ekonomik çözümler elde edilebilir.